Pi

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrací hodnotu pí (3.1415926535897932385).

Deklarace
function Pi: Reálný;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Přesnost se různí v závislosti na tom, zda kompilátor je V režimu 80x87 nebo v čistě softwarovém režimu.


Vzorový příklad

{Pi.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Pi.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   Writeln('Pi = ',Pi);
 end.