PointType

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Typ definovaný pro vaše pohodlí. Obě pole jsou typu Integer, nikoli Word.

Deklarace
 PointType = record
    X, Y : integer;
  end;