Priorita operátorů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Operátory Priorita Kategorie
@ not První (nejvyšší) Unární operátory
* / div mod and shl shr Druhá Operátory násobení
+ - or xor Třetí Operátory součtů
= <> < > <= >= in Čtvrtá (nejnižší) Relační operátory
Pravidla priorit
  • Operand mezi dvěma operátory různých priorit se váže na operand s vyšší prioritou.
  • Operand mezi dvěma operátory stejné priority se váže na levý operátorem.
  • Výrazy v závorkách jsou vyhodnoceny přednostně a pak považovány za jednoduchý operand.

Operace se shodnou prioritou jsou normálně vyhodnocovány zleva doprava, ačkoli překladač může z důvodu generace optimalizovaného kódu občas pořadí operandů změnit.


Viz také

Binární aritmetické operátory

Unární aritmetické operátory

Booleovské operátory

Logické operátory

Operátory typu PChar

Relační operátory

Množinové operátory

Řetězcové operátory

Operátor @