Rýchle kľúče Turbo Pascalu

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Aby programátor mohol vytvoriť dokonalý program musí najprv dokonale ovládať auto ktoré riadi. Naším autom je integrované prostredie IDE. Pri prvom spustení sa na obrazovke vyobrazí ...

IDE Turbo Pascal 6.0

V hornom riadku sa nachádza hlavné MENU, v ktorom sú všetky ovládacie prvky TP. Ďalej je to modré okno nášho programu. Okno modrozelenej farby (cyan) nám bude slúžiť na vyobrazenie obsahu premenných.


Všetky tieto prvky sú intuitívne jasné. Pre našu prácu je však dôležitejšie vedieť rýchle ovládacie kľúče. Vysvetlíme si význam najčastejšie používaných spolu s ich anglickým popisom a významom v slovenčine.

Kľúč Názov Popis
F1 Help Pomoc (nápoveda)
F2 Save Ulož program na disk
F3 Load Otvor program z disku
F4 Go to cursor Vykonaj program až po pozíciu kurzora
F7 Trace into Krokuj program aj procedúry
F8 Step over Krokuj iba program, nie procedúry
F9 Compile Skontroluj bezchybnosť programu
F10 Menu Hlavné menu
<CTRL>+<F1> Topic search Nápoveda k príkazu
<CTRL>+<F2> End step Ukonči krokovanie
<CTRL>+<F8> Toggle break Nastav stop riadok
<CTRL>+<F9> Run Spusť program
<ALT>+<X> Exit Ukonči prostredie IDE TP


Ostatné všeobecne používané kľúče platné aj pre iné textové editory sa nachádzajú v Prilohy.


Kam ďalej: Obsah | Štruktúra programu