ReadKey

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přečte jeden znak z klávesnice.


Deklarace
function ReadKey: Char;


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Návratová hodnota
Vrací znak nebo rozšířený snímací (scan) kód.


Poznámky
Přečtený znak se nezobrazí na displeji.


Vzorový příklad

{ ReadKey.PAS }
{ Vzorový příklad pro funkci ReadKey. }
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }

uses Crt;
var
  C: Char;
begin
  Writeln('Stiskněte klávesu');
  C := Readkey;
  Writeln(' Stiskl jste ', C, ', jehož ASCII hodnota je ', Ord(C), '.');
end.