Round

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zaokrouhlí reálnou hodnotu na celočíselnou.

Deklarace
function Round(X: Reálný): Longint;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X je výraz typu Real. Round vrací hodnotu typu Longint, která je hodnotou X zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo. Pokud je X přesně v půli mezi oběma sousedními celými čísly, vrací Round hodnotu s větší absolutní hodnotou. Pokud výsledek zaokrouhlení není v rozsahu Longint, vznikne běhová chyba (run-time error).
Viz také
Int
Trunc


Vzorový příklad

{Round.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Round.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   Writeln( 1.4, ' zaokrouhlí na ', Round(1.4));
   Writeln( 1.5, ' zaokrouhlí na ', Round(1.5));
   Writeln(-1.4, ' zaokrouhlí na ', Round(-1.4));
   Writeln(-1.5, ' zaokrouhlí na ', Round(-1.5));
 end.