STR - uschovej registr úlohy (task register)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
STR - uschovej registr úlohy (task register)
Časování
2 (80286), 23-27 (80386)
Popis
Instrukce STR způsobí že obsah registru úlohy je kopírován do 2-bytového registru nebo paměťoveho místa které je adresováno cílovým operandem.


Syntaxe
STR destination


Ovlivňuje příznaky
žádné


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektivní adresy operandu je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu je generovaná výjimka "chyba zásobníku". Jestliže je místo určení v segmentu nepřístupném zápisu je generovaná rovněž všeobecná výjimka porušení ochrany paměti.


Výjimky v reálnem módu
Je generováno INT 6 - instrukce SLDT není v reálném módu rozpoznaná.


Příklad
STR BP