SUB - celočíselné odečítaní

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
SUB - celočíselné odečítaní
Časování
2-7
Popis
Instrukce SUB odečte zdrojový operand od cílového. Výsledek je uložen v cílovém operandu.


Syntaxe
SUB destination, source


Ovlivňuje příznaky
OF, SF, ZF, PF, AF, CF


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektivní adresy operandu je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu je generovaná výjimka "chyba zásobníku". Jestliže je místo určení v segmentu nepřístupném zápisu je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany paměti.


Výjimky v reálnem módu
Jestliže je slovní operand na offsetu 0FFFFH je generováno přerušení INT 13.


Poznámka pro 80386
Šírka slova je 32 bitů.


Příklad
SUB AX, BX
SUB EAX, EDX           ; jen pro 80386
SUB DX, MEMORY_WORD
SUB MEMORY_WORD, AX
SUB MEMORY_BYTE, 7
SUB NUMBER, 0FC991576H ; jen pro 80386