Selektor člena struktury (xxx.yyy)

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Druhý výraz je prvkem struktury, označené prvním výrazem.

Výraz1.Výraz2
Výsledek
Člen struktury (součet výrazů).
Výsledný typ
Typ druhého výrazu.

Symboly, patřící do rozsahu platnosti, určené prvním výrazem, mohou být zpřístupněny v druhém výrazu.