Specifikátory formátu

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Specifikátory formátu se skládají z nepovinného čítače opakování následovaných nulou nebo více formátovacími znaky.

Specifikátor Format
C Znak
D Desítkově
Fn Plovoucí čárka
HX Šestnáctkově
M Výsek paměti
P Ukazatel
R Záznam
S Řetězec (implicitně)


Příklady a výrazy se specifikátory formátu

( Deklarace )
type
 NamePtr = ^NameRec;
 NameRec = record
       Next: NamePtr;
       Count: Integer;
       Name: string[31];
      end;
var
 List: array[1..10] of Integer;
 P: NamePtr;


Příklady výrazů mohou být vytvářeny pomocí specifikátorů formátu

List:     (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
List[6],3X:  $3C,$46,$50
P:       PTR($3EA0,$C)
P,P:      3EA0:000C
P^:      (PTR($3EF2,$2),412,'John')
P^.Next^,RX:  (NEXT:NIL;COUNT:$19C;'Joe')
Mem[$40:0],8M: F8 03 F8 02 00 00 00 00
Mem[$40:0],8MD: 248 3 248 2 0 0 0 0