Sqr

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací druhou mocninu argumentu.

Deklarace
function Sqr(X): (Stejného typu jako parametr);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
X celočíselný nebo reálný výraz. Výsledkem, který je stejného typu jako X, je druhá mocnina X, čili X*X.
Viz také
Sqrt


Vzorový příklad

{Sqr.PAS}
{Vzorový příklad pro Sqr a Sqrt.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 begin
   WriteLn('5 na druhou je ', Sqr(5));
   WriteLn('Druhá odmocnina ze 2 je ', Sqrt(2.0));
 end.