String

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Řetězcové typy (string)


Hodnota proměnné typu řetězec je posloupnost znaků dynamické délky a maximální konstantní velikosti mezi 1..255.


Syntaxe
 string [ konstanta ]
  NEBO
 string


Popis
 • Typ string, deklarovaný bez udání maximálního počtu znaků má předdeklarovanou velikost 255.
 • Řetězcové konstanty jsou zapisovány v apostrofech; například:
  • 'Turbo'
  • 'Dals mi to'


Dva bezprostředně následující apostrofy v řetězci označují jednoduchý apostrof.

Tyto operátory lze použít pro typ řetězec:

 +  = <>  <  >  <= >=

Standardní funkce Length vrací aktuální délku řetězce.


Příklad

{ Definice typu řetězec }
 const
  DelkaRadku =79;
 type
  Jmeno =string[25];
  Radek =string[DelkaRadku];
Viz také

Řetězcové typové konstanty