TextColor

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zvolí barvu popředí znaků.


Deklarace
procedure TextColor(Color: Byte);


Režim
Reálný, Chráněný


Poznámky
Color je celočíselný výraz v rozsahu 0..15, odpovídající jedné z konstant barev textu, definovaných v Crt.
V jednotce Crt existuje bajtová proměnná TextAttr která se používá k uchovávání aktuálního video atributu. TextColor nastaví její bity 0-3 na Color. Sedmý bit určuje blikání a též se nastaví, pokud hodnota Color přesahuje 15; jinak se vynuluje.
Jinak můžete nastavit blikání přidáním konstanty 128 k hodnotě barvy. Tato konstanta je definována v jednotce Crt pod jménem Blink, a to v podstatě kvůli kompatibilitě s Turbo Pascalem 3.0, jinak text rozbliká jakákoli barevná hodnota nad 15. Popředí všech následně zobrazených znaků bude mít určenou barvu.


Viz také
HighVideo
LowVideo
NormVideo
TextBackground


Vzorový příklad
 { NormVid.PAS }
 { Vzorový příklad pro NormVideo, TextBackGround a TextColor }
 uses Crt;
 begin
  { Zelené znaky na černé }
  TextColor(Green);
  TextBackground(Black);
  WriteLn('Hey there!');

  { Blikající světle červené znaky }
  { na šedé }
  TextColor(LightRed+Blink);
  TextBackground(LightGray);
  WriteLn('Hi there!');

  { Žluté znaky na modré }
  TextColor(14); { Žlutá = 14 }
  TextBackground(Blue);
  WriteLn('Ho there!');

  NormVideo; { Původní atribut }
  WriteLn('Zpět do normálu...');
 end.