TypeOf

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrací ukazatel na tabulku virtuálních metod (VMT) objektového typu.

Deklarace
procedure TypeOf (Param1: ObjectType) : Pointer
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Param1 je buď identifikátor objektového typu nebo instance objektového typu.
TypeOf lze použít pouze na objektové typy, které mají VMT; všechny ostatní typy způsobí chybu.
Viz také
SizeOf


Vzorový příklad

{Typeof.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci TypeOf.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
uses Objects;
type
 PBaseObject = ^TBaseObject;
 TBaseObject = object(TObject)
 end;
 PChildObject = ^TChildObject;
 TChildObject = object(TBaseObject)
 end;
var
 P,Q : PObject;  { ukazatel na abstraktní objekt }
begin
 P := New(PBaseObject, Init);
 Q := New(PChildObject, Init);
 if TypeOf(P^) = TypeOf(TBaseObject) then
  writeln('P je instance TBaseObject')
 else
  writeln('P není instance TBaseObject');
 if TypeOf(Q^) = TypeOf(TChildObject) then
  writeln('Q je instance TChildObject')
 else
  writeln('Q není instance TChildObject');
 if TypeOf(Q^) <> TypeOf(P^) then
  writeln('Q není stejný type instance objektu jako P');
 Dispose(P, Done);
 Dispose(Q, Done);
end.