Typy výrazů integrovaného assembleru

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Každý výraz integrovaného assembleru patří k určitému typu.

Tento typ znamená velikost, protože assembler se dívá na typ výrazu jako na velikost jeho paměťového místa v bajtech.

Assembler vykonává kontrolu typu, kdekoli je to možné; ohlásí chybu, jestliže kontrola typu selhala.

Lze použít přetypování typu paměťového odkazu. Například, všechny následující řádky se odkazují na první bajt proměnné OutBufPtr:

 asm
  MOV   DL,BYTE PTR OutBufPtr
  MOV   DL,Byte(OutBufPtr)
  MOV   DL,OutBufPtr.Byte
 end;

V některých případech je paměťový odkaz netypový; například, přímá hodnota uzavřená do hranatých závorek:

 asm
  MOV   AL,[100H]
  MOV   BX,[100H]
 end;

Assembler připustí oba příkazy, protože výraz [100H] má přidružený typ (tzn. "obsah adresy 100H v datovém segmentu"), který je určen prvním operandem (bajt pro AL, slovo pro BX).

V případě, kde typ nemůže být určen z prvního operandu, assembler požaduje explicitní přetypování, jako např.:

 asm
  INC   BYTE PTR [100H]
  IMUL  WORD PTR [100H]
 end;