Vývojový diagram

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Grafické znázornenie algoritmu riešenia problému postupnosťou normalizačných značiek.