VERR/VERW - verifikuj segment pro čtení nebo zápis

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Instrukce
VERR/VERW - verifikuj segment pro čtení nebo zápis
Časování
14-16 (80286), 10-16 (80386)
Popis
Instrukce VERR a VERW zjišťují zda segment adresovaný 2-bytovým registrem nebo paměťovým selektorem může být dosažitelný z aktuální privilegované úrovně. Instrukce také zjišťuje zda segment může být čten nebo zda je do něj možné zapisovat. Je-li segment přístupný je ZF nastaven na 1, jinak je ZF nulován.


Syntaxe
VERR destination_readable_selector
VERW destination_writable_selector


Ovlivňuje příznaky
ZF


Nedefinované příznaky
žádné


Výjimky v privilegovaném módu
Jestliže registry CS, DS nebo ES obsahují neplatné efektivní adresy operandu je generovaná všeobecná výjimka porušení ochrany paměti. Jestliže SS obsahuje neplatnou adresu je generovaná výjimka "chyba zásobníku".


Výjimky v reálnem módu
Je generováno přerušení INT 6 - instrukce VERR/VERW není v reálném módu rozpoznaná.


Příklad
VERR BP
VERW SELECTR