Vetvenie

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Výber jednej alebo viacerých akcií, podľa toho, či je alebo nie je splnená nejaká podmienka.