Volby příkazové řádky

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Kompilátory příkazové řádky Borland Pascalu (BPC.EXE nebo TPC.EXE) vám umožňují vyvolávat všechny funkce kompilátorů IDE (BP.EXE, TURBO.EXE a BPW.EXE z příkazové řádky DOSu.

Můžete si vybrat ze dvou kompilátorů příkazové řádky - BPC.EXE nebo TPC.EXE.

  • TPC.EXE běží pouze v reálném režimu DOSu a vytváří pouze aplikace pro reálný režim DOSu.

Kompilátory příkazové řádky se spouštějí z příkazové řádky DOSu pomocí této syntaxe:

BPC [ volby ] jméno_souboru [ volby ]
TPC [ volby ] jméno_souboru [ volby ]

kde:

  • volby je nula nebo více nepovinných parametrů, které poskytují kompilátoru doplňující informace.
  • jméno_souboru je jméno zdrojového souboru, který se má zkompilovat.
  • Jestliže jméno_souboru nemá příponu, kompilátor předpokládá .PAS.
  • Jestliže kompilovaný soubor nemá příponu, musíte připojit tečku (.) na konec jména_souboru.


TPC.EXE

U TPC.EXE, jestliže zdrojový text, obsažený v jméno_souboru, je program, kompilátor vytvoří vykonatelný soubor pojmenovaný jméno_souboru.EXE, a jestliže jméno_souboru obsahuje jednotku, kompilátor vytvoří soubor jednotky nazvaný jméno_souboru.TPU.


BPC.EXE

U BPC.EXE, jestliže zdrojový text, obsažený v jméno_souboru, je program, kompilátor vytvoří vykonatelný soubor pojmenovaný jméno_souboru.EXE, a jestliže jméno_souboru obsahuje knihovnu, kompilátor vytvoří soubor nazvaný jméno_souboru.DLL.

Jestliže jméno_souboru obsahuje jednotku, kompilátor vytvoří soubor jednotky nazvaný jméno_souboru.TPU, jméno_souboru.TPP nebo jméno_souboru.TPW, v závislosti na cílové platformě a na příponě souboru jednotky, kterou kompilátor používá.

Cílová platforma Přípona souboru jednotky
Reálný režim DOSu .TPU
Chráněný režim DOSu .TPP
Windows .TPW


Volby kompilátorů příkazové řádky


Volby režimu kompilátoru
Volba Význam
/B Sestavit všechny jednotky
/C Cílová platforma
/F Najít běhovou chybu
/L Buffer pro linkování na disku
/M Make
/Q Tichá kompilace (nemá obdobu v IDE)


Volby definice podmiňujících symbolů
Volba Význam
/D Definovat podmiňující symbol


Volby pro ladění
Volba Význam
/G Mapový soubor
/V Ladicí informace v EXE


Volby adresářů
Volba Význam
/E Adresář EXE a TPU
/I Adresáře zahrnutých souborů
/O Adresáře souborů .OBJ
/R Adresáře prostředků
/T Adresáře TPL a CFG
/U Adresáře jednotek

Většina voleb příkazové řádký má svůj ekvivalent v povelech menu IDE.


Viz také
Direktívy prekladače