Vstupní a závěrečný kód assembleru

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Assembler automaticky generuje vstupní a závěrečný kód pro assemblerovskou proceduru nebo funkci, jak je ukázáno dále:

         ;Vstupní kód (Stack frame - zásobníkový rámec)
PUSH BP     ;Přítomen, když Lokální <> 0 nebo Param <> 0
MOV  BP,SP    ;Přítomen, když Lokální <> 0 nebo Param <> 0
SUB  SP,Lokální ;Přítomen, když Lokální <> 0
...
...        ;Závěrečný kód
MOV  SP,BP    ;Přítomen, když Lokální <> 0
POP  BP     ;Přítomen, když Lokální <> 0 nebo Param <> 0
RET  Param    ;Vždy přítomen

kde:

 • Lokální je velikost lokálních proměnných
 • Param je velikost formálních parametrů

Jestliže Lokální a Param jsou 0, kromě instrukce RET není do rutiny vložen žádný vstupní ani závěrečný kód.