WhereY

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrací souřadnici Y aktuální polohy kurzoru, relativně vůči aktuálnímu oknu.


Deklarace
function WhereY: Byte;


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
od základu 1. Odpovídá hodnotě Cursor.Y + 1.


Viz také
GoToXY
WhereX


Vzorový příklad

{WhereY.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci WhereY.}
{ Pro Windows:}
{ uses WinCrt; }

uses Crt;
begin
  Writeln;
  Writeln;
  Write('Číslo v této větě je na #');
  Writeln(WhereX, '. řádce tohoto okna.');
end.