$B: Vyhodnocení logických výrazů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Přepíná mezi dvěma různými modely generování instrukcí pro překlad výrazů typu Boolean, které obsahují logické operátory AND a OR.

 Syntaxe:    {$B+} nebo {$B-}
 Implicitně:  {$B-}
 Typ:      Lokální
 Povel menu:  Options|Compiler|Boolean Evaluation
Režim $B+

V případě {$B+} překladač generuje instrukce pro kompletní vyhodnocení výrazů.

To znamená, že každý operand logického výrazu, svázán s operátory AND a OR, bude zaručeně vyhodnocen, i když výsledek celého výrazu je již znám.

Režim $B-

V tomto případě generuje překladač kód pro zkrácené vyhodnocování logických výrazů.

Tedy: jakmile je výsledek celého výrazu jednoznačně určen, vyhodnocení bude zastaveno.