$COL

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro je číslo sloupce v aktivním editačním okně.

Pokud aktivní okno není editační, řetězec je nastaven do 0.