$ELSE

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 22:29, 13 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače ELSE Kompiluje nebo ignoruje zdrojový text, který následuje za ní.

Syntaxe
{$ELSE}

V části zdrojového textu ohraničeného $IFDEF (nebo $IFNDEF) a $ENDIF, $ELSE kompiluje zdrojový kód, který ji následuje, jestliže podmínka v direktivě $IFDEF (nebo $IFNDEF) NEBYLA splněna.

Jestliže podmínka v $IFDEF (nebo $IFNDEF) byla splněna, $ELSE ignoruje zdrojový kód, který ji následuje.

Viz také
$IFDEF
$IFNDEF
$IFOPT
$ENDIF