$ENDIF

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače ENDIF. Ukončí úsek podmíněné kompilace, započatý poslední direktivou $IFxxx.

Syntaxe
{$ENDIF}
Viz také
$IFDEF
$IFNDEF
$IFOPT
$ELSE