$F

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Určuje, jaký model volání bude použit pro následně kompilované procedury a funkce.

 Syntaxe:    {$F+} nebo {$F-}
 Implicitně: {$F-}
 Typ:        Lokální
 Povel menu: Options|Compiler|Force Far Calls
Režim $F+

Při $F+ se nastavuje model vzdáleného volání FAR.

Režim $F-

V případě $F- Turbo Pascal automaticky vybírá model:

  • vzdáleného volání (FAR) v deklarační části interface v jednotce
  • blízkého volání (NEAR) u ostatních deklarací procedur a funkcí

V programech, které používají procedurální proměnné, musí všechny takové procedury používat model vzdáleného volání.