$IFDEF

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače IFDEF. Kompiluje následující zdrojový text, jestliže Symbol je definován.

Syntaxe
{$IFDEF Symbol}
Viz také
$IFNDEF
$IFOPT
$ELSE
$ENDIF