$IFOPT

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače IFOPT. Kompiluje následující zdrojový text, jestliže direktiva-Přepínač je v požadovaném režimu.

Syntaxe
{$IFOPT Přepínač}

Přepínač je jméno volitelné direktivy-přepínače překladače následovaný + nebo -.

Přepínač+ Přepínač je zapnut Přepínač- Přepínač je vypnut

Viz také
$IFDEF
$IFNDEF
$ELSE
$ENDIF