Danciwo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [aktualna]  [11-13]

Poradze:1
Zrobil: Danciwo
Program: 2dpole.pas
Subor exe: 2dpole.exe

Program nájde minimum v 2D poli a vymení ho s prvým prvkom pola. Program tiež demoštruje prácu s parametrami volanými referenciou.Poradze:2
Zrobil: Danciwo
Program: Euklidus.pas
Subor exe: Euklidus.exe

Euklidov algoritmus slúži na najdenie najvačšieho spoločného deliteľa dvoch čísel pomocou odčitovania.Poradze:3
Zrobil: Danciwo
Program: Fibonaci.pas
Subor exe: Fibonaci.exe

Program nájde prvých 20 členov tejto postupnosti postupnou iteráciou a vypíše ich. Prvé členy tejto postupnosti sú 0 a 1. Každý ďalsí člen je rovný súčtu 2 predchádzajúcich.Poradze:4
Zrobil: Danciwo
Program: Kocky_percenta.pas
Subor exe: Kocky_percenta.exe

Program vygeneruje 20 náhodných čísel od 1 do 6 a určí percentuálne zastúpenie.Poradze:5
Zrobil: Danciwo
Program: Nasobilka.pas
Subor exe: Nasobilka.exe

Program umožní mladšiemu súrodencovi preveriť si malú násobilku.Poradze:6
Zrobil: Danciwo
Program: Palindrom.pas
Subor exe: Palindrom.exe

Program overí, či zadané 6 ciferné číslo je palindróm.Poradze:7
Zrobil: Danciwo
Program: Pole3.pas
Subor exe: Pole3.exe

Na vstupe je postupnosť 20 náhodných celých čísel uložených v poli. Program nájde minimum a maximum a ich indexi v poli.Poradze:8
Zrobil: Danciwo
Program: Postupnost3.pas
Subor exe: Postupnost3.exe

Program, ktorý zistí a vypíše počty nulových, kladných a záporných prvkou postupnosti.Poradze:9
Zrobil: Danciwo
Program: Premena15.pas
Subor exe: Premena15.exe

Program prevedie desiatkové číslo do 2 sústavy a vypíše ho v opačnom poradí.Poradze:10
Zrobil: Danciwo
Program: Preteky.pas
Subor exe: Preteky.exe

Na vstupe je postupnosť N dvojíc zadaných z klávesnice. Program, ktorý vypíše tabulku N zadaných dvojíc, zistí a vypíše meno pretekára s najkratším a najdlhším časom.


Stranky: [aktualna]  [11-13]