Danciwo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [actual]  [11-13]

Order:1
Author: Danciwo
Program: 2dpole.pas
File exe: 2dpole.exe

Program nájde minimum v 2D poli a vymení ho s prvým prvkom pola. Program tiež demoštruje prácu s parametrami volanými referenciou.Order:2
Author: Danciwo
Program: Euklidus.pas
File exe: Euklidus.exe

Euklidov algoritmus slúži na najdenie najvačšieho spoločného deliteľa dvoch čísel pomocou odčitovania.Order:3
Author: Danciwo
Program: Fibonaci.pas
File exe: Fibonaci.exe

Program nájde prvých 20 členov tejto postupnosti postupnou iteráciou a vypíše ich. Prvé členy tejto postupnosti sú 0 a 1. Každý ďalsí člen je rovný súčtu 2 predchádzajúcich.Order:4
Author: Danciwo
Program: Kocky_percenta.pas
File exe: Kocky_percenta.exe

Program vygeneruje 20 náhodných čísel od 1 do 6 a určí percentuálne zastúpenie.Order:5
Author: Danciwo
Program: Nasobilka.pas
File exe: Nasobilka.exe

Program umožní mladšiemu súrodencovi preveriť si malú násobilku.Order:6
Author: Danciwo
Program: Palindrom.pas
File exe: Palindrom.exe

Program overí, či zadané 6 ciferné číslo je palindróm.Order:7
Author: Danciwo
Program: Pole3.pas
File exe: Pole3.exe

Na vstupe je postupnosť 20 náhodných celých čísel uložených v poli. Program nájde minimum a maximum a ich indexi v poli.Order:8
Author: Danciwo
Program: Postupnost3.pas
File exe: Postupnost3.exe

Program, ktorý zistí a vypíše počty nulových, kladných a záporných prvkou postupnosti.Order:9
Author: Danciwo
Program: Premena15.pas
File exe: Premena15.exe

Program prevedie desiatkové číslo do 2 sústavy a vypíše ho v opačnom poradí.Order:10
Author: Danciwo
Program: Preteky.pas
File exe: Preteky.exe

Na vstupe je postupnosť N dvojíc zadaných z klávesnice. Program, ktorý vypíše tabulku N zadaných dvojíc, zistí a vypíše meno pretekára s najkratším a najdlhším časom.


Pages: [actual]  [11-13]