Vykreslí prasa ktorým sa dá pohybovat za pomoci šípok

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Juraj Pupák
Program: Pig.pas
Subor exe: Pig.exe

Vykreslí prasa ktorým sa dá pohybovat za pomoci šípok.
{ PIG.PAS                              }
{ Vykresli prasa ktorym sa da pohybovat za pomoci sipok.      }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Pig;
uses crt;
var
 i : integer;
 KeyChar : char;
 Quit : Boolean;
 x,y : integer;
 f : boolean;
 
Procedure KresliPrasa(x,y,farba : integer);
 var
 i : integer;
 begin
 If farba <> 0 THEN f := not f;
 textcolor(farba);
 gotoxy(x,y);
 write(chr(218));
 IF f = False THEN
   begin
    gotoxy(x + 5,y + 5);
    write(chr(47));
    gotoxy(x + 6,y + 5);
    write(chr(92));
    gotoxy(x + 10,y + 5);
    write(chr(47));
    gotoxy(x + 11,y + 5);
    write(chr(92));
    gotoxy(x + 14,y + 3);
    write(chr(196));
   end;
 
 IF f = true THEN
   begin
    gotoxy(x + 5,y + 5);
    write(chr(179));
    gotoxy(x + 10,y + 5);
    write(chr(179));
    gotoxy(x + 14,y + 3);
    write(chr(96));
   end;
 
 For i := 1 To 12 Do
  begin
   gotoxy(x + i,y);
   write(chr(196));
  end;
 
 For i := 1 To 4 Do
  begin
   gotoxy(x,y + i);
   write(chr(179));
  end;
 
 gotoxy(x,y + i);
 write(chr(192));
 For i := 1 To 13 Do
  begin
   gotoxy(x + i,y + 4);
   write(chr(196));
  end;
 
 gotoxy(x + i,y + 4);
 write(chr(217));
 gotoxy(x + i,y);
 write(chr(191));
 For i := y + 3 downto y + 1 Do
  begin
   gotoxy(x + 13,i);
   write(chr(179));
  end;
 
 gotoxy(x + 14,y + 1);
 write(chr(92));
 gotoxy(x + 15,y + 2);
 write(chr(92));
 gotoxy(x + 15,y + 3);
 write(chr(47));
 gotoxy(x + 14,y + 4);
 write(chr(47));
 gotoxy(x + 14,y + 2);
 write(chr(9));
end;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Pohyb prasata sipkami, enter-koniec');
 
 x := 1;
 y := 5;
 f := true;
 KresliPrasa(x,y,12);
 
 Repeat
 KeyChar := Readkey;
 Quit := False;
 Case Ord(KeyChar) Of
  0 : begin
     KeyChar := ReadKey;
     Case Ord(KeyChar) Of
      72 : if y > 1 Then
       begin
        KresliPrasa(x,y,0);
        y := y - 1;
        KresliPrasa(x,y,12);
       end;
      80 : if y < 44 THEN
       begin
        KresliPrasa(x,y,0);
        y := y + 1;
        KresliPrasa(x,y,12);
       end;
      75 : if x > 1 THEN
       begin
        KresliPrasa(x,y,0);
        x := x - 1;
        KresliPrasa(x,y,12);
       end;
      77 : if x < 65 THEN
       begin
        KresliPrasa(x,y,0);
        x := x + 1;
        KresliPrasa(x,y,12);
       end;
     end;
   end;
 13 : Quit := True;
 end;
 Until Quit;
end.