Program kreslí bezierove krivky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
ack.pngZrobil: Ľuboš Saloky
Program: Abk.pas
Subor exe: Abk.exe

Program kreslí bezierove krivky.
{ ABK.PAS                              }
{ Program kreslí bezierove krivky.                 }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Bezierove_krivky;
uses Graph;
const gd:integer=9;
   gm:integer=2;
   cesta='';
   PocetBodov=4;
   PC=25;  {pocet ciar}
   zdroj:array[1..PocetBodov,1..2]of integer=((300,100),(200,420),(20,220),(620,435));
var x:word;
  BK:array[0..PC,1..2] of longint; {body krivky}
 
BEGIN
 InitGraph(gd,gm,cesta);
 MoveTo(zdroj[1,1],zdroj[1,2]);
 for x:=0 to PC do begin
  BK[x,1]:=(((PC-x)*(PC-x)*(PC-x) div PC)*zdroj[1,1]) div PC div PC
   +3*(((PC-x)*(PC-x)*x) div PC*zdroj[2,1]) div PC div PC
   +3*(((PC-x)*x*x) div PC*zdroj[3,1]) div PC div PC
   +((x*x*x) div PC*zdroj[4,1]) div PC div PC;
  BK[x,2]:=(((PC-x)*(PC-x)*(PC-x) div PC)*zdroj[1,2]) div PC div PC
   +3*(((PC-x)*(PC-x)*x) div PC*zdroj[2,2]) div PC div PC
   +3*(((PC-x)*x*x) div PC*zdroj[3,2]) div PC div PC
   +((x*x*x) div PC*zdroj[4,2]) div PC div PC;
 end;
 for x:=0 to PC do LineTo(BK[x,1],BK[x,2]);
 readln;
 CloseGraph;
 WriteLn('MukoSoft B‚zierove krivky'#13#10'Lubos Saloky, 1996');
END.
 
{ ----- Algoritmus, ktory potrebuje realne cisla -----
var x:integer;
  t,u:array[1..PocetCiar,1..3] of real;
  pom:array[1..PocetCiar,1..2] of integer;
 
BEGIN
 for x:=1 to PocetCiar do begin
  t[x,1]:=1-x*(1/PocetCiar);
  t[x,2]:=t[x,1]*t[x,1];
  t[x,3]:=t[x,2]*t[x,1];
  u[x,1]:=x*(1/PocetCiar);
  u[x,2]:=u[x,1]*u[x,1];
  u[x,3]:=u[x,2]*u[x,1];
 end;
 initgraph(gd,gm,'');
 SetColor(15);
 MoveTo(zdroj[1,1],zdroj[1,2]);
 for x:=1 to PocetCiar do begin
  pom[x,1]:=round(t[x,3]*zdroj[1,1]+3*t[x,2]*u[x,1]*zdroj[2,1]+3*t[x,1]*u[x,2]*zdroj[3,1]+u[x,3]*zdroj[4,1]);
  pom[x,2]:=round(t[x,3]*zdroj[1,2]+3*t[x,2]*u[x,1]*zdroj[2,2]+3*t[x,1]*u[x,2]*zdroj[3,2]+u[x,3]*zdroj[4,2]);
  LineTo(pom[x,1],pom[x,2]);
 end;
 readln;
END.
}