Geometrija

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktualna]

Poradze:31
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Strany3.pas

Test rovnoramenného trojuholníka.Poradze:32
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Subor_tr.pas
Mušiš mac: Num_tria.txt

Program vyčíta zo súboru num_tria.txt dĺžky strán trojuholníkov. Zistí či sa dajú zostrojiť a výsledok zapíše do súboru num_1.txt.Poradze:33
Program: Tangens.pas
Vyvojak: Tangens.gif

Výpočet vzťahu y = tg(x)/x.Poradze:34
Zrobil: RaptoR
Program: Teplo.pas
Subor exe: Teplo.exe

Program vypočíta odovzdané teplo.Poradze:35
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Trojuhol.pas

Zo zadaných dĺžok strán určí či je trojuholník rovnostranný, rovnoramenný, pravouhlý, neexistujúci.Poradze:36
valec.pngProgram: Valec.pas
Subor exe: Valec.exe
Vyvojak: Valec.gif

Výpočet objemu a povrchu valca.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Pričom:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pas


Stranky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [aktualna]