Geometrija

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-36]

Poradze:21
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas

Program vyžiada rozmery ihlanu a vypočíta jeho objem.Poradze:22
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas

Program vypočíta objem a povrch guľe.Poradze:23
valec.pngZrobil: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas
Subor exe: Opvalec.exe

Program vypočíta povrch a objem valca.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Pričom:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pasPoradze:24
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
Subor exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
Mušiš mac: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
Vyvojak: Poilin.docAmater.txt
Ukažka: Angeom02.pasUninout.pas

Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenos bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;Poradze:25
Zrobil: RaptoR
Program: Praca.pas
Subor exe: Praca.exe

Program vypočíta vykonanú prácu.Poradze:26
Program: Priamka.pas

Zistí či bod leží na priamke. Vstupom je bod a parametre priamky.Poradze:27
rotacia_cokolvek.pngZrobil: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_cokolvek.pas
Subor exe: Rotacia_cokolvek.exe
Mušiš mac: Modely.7z

Jednoduché 3D zobrazenie modelu načítaného zo súboru. Viditeľnosť je riešená len na základe privrátených a odvrátených strán (normal). Model je možné otáčať, posúvať a približovať pomocou klávesnice.Poradze:28
rotacia_kocky.pngZrobil: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Rotacia_kocky.pas
Subor exe: Rotacia_kocky.exe
Mušiš mac: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.Poradze:29
Program: Rovstvor.pas

Z bodov v rovine vyberie 4 tak aby určovali najväčší štvorec. Pozor, nie každá permutácia štyroch bodov v priestore určuje štvoruholník.Poradze:30
Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Strany.pas

Zistenie, či dané čísla môžu byť stranami trojuholníka.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-36]