Program vypočíta objem a povrch guľe

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas
Súbor exe: Opgula.exe

Program vypočíta objem a povrch guľe.
{ OBJEMIHL.PAS                           }
{ Program vypocita objem a povrch gule.               }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program ObjemPovrchGule;
uses crt;
var
  V,S,r,pi : real;
  menu : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('1.Objem gule');
 writeln('2.Povrch gule');
 writeln('3.Koniec');
 readln(menu);
 pi := 3.14;
 
 IF menu = 1 THEN
  begin
   writeln('Zadaj polomer');
   readln(r);
   V := 4 * pi * r * r * r / 3;
   writeln('Objem gule je ',V : 2 : 2);
   readln;
  end;
 
 IF menu = 2 THEN
  begin
   writeln('Zadaj polomer');
   readln(r);
   S := 4 * pi * r * r;
   writeln('Povrch gule je ',S : 2 : 2);
   readln;
  end;
end.