Ľuboš Saloky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [aktuálna]  [71-80]  [81-83]

Poradie:61
priemcol.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Priemcol.pas
Súbor exe: Priemcol.exe

Priemerovanie farieb vo farebnom móde.Poradie:62
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Pvm.pas
Súbor exe: Pvm.exe

Aká je pravdepodobnosť, že prieskumy verejnej mienky majú interval spoľahlivosti 2%. Riešenie simulaciou. Alokuje sa 8 * 50000 byte (= 3.200.000 volicov), náhodne vyplní jednickami, aby ich bolo 25% (to je skúmaný jav), potom vyberaj vzorky po 1.000 kusoch a skúmaj, či vzorka obsahuje jedničky v intervale 23 - 27 %. Zaznamenaj počet takýchto vzoriek.Poradie:63
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Rovnice.pas
Súbor exe: Rovnice.exe

Vyrieši sústavu n rovníc o n neznámych.Poradie:64
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Scitanie.pas
Súbor exe: Scitanie.exe

Sčítanie dvoch čísel s požadovanou presnosťou definovanou pri preklade.Poradie:65
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Sektor.pas
Súbor exe: Sektor.exe

Služby DOSu a BIOSu pre prácu so sektormi.Poradie:66
semvyp.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Semvyp.pasMaingr.pas
Súbor exe: Semvyp.exe

Grafické znázornenie semienkového vyplňovania trojuholníka.Poradie:67
setr4.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Setr4.pas
Súbor exe: Setr4.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Šetrič obrazovky podobný hre Wizard of Wor.Poradie:68
sierpin.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Sierpin.pasMaingr.pas
Súbor exe: Sierpin.exe
Potrebné: Prechody.mp

Kreslenie Sierpinského koberca.Poradie:69
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Siet.pas
Súbor exe: Siet.exe

Práca so sieťov NETBIOS.Poradie:70
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Sinus.pas
Súbor exe: Sinus.exe

Výpočet interpolačného mnohočlena pre sinus.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [aktuálna]  [71-80]  [81-83]