Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [aktuální]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-167]

Pořadí:111
Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas

Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.Pořadí:112
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Soubor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Pořadí:113
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas

Program určí ciferný súčet daného čísla.Pořadí:114
Program: Priem2.pas
Vývojak: Priem2.jpg

Vypočíta priemer kladných čísel. Priemer vytlačí pre každú hodnotu v tvare xx/xpr.Pořadí:115
Program: Priemer.pas

Vypočíta priemer kladných čísel.Pořadí:116
Program: Priemery.pas

Vypočíta harmonický, geometrický, aritmetický a kvadratický priemer čísel.Pořadí:117
Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Prvoc.pas

Program rozloží číslo na súčin prvočísel.Pořadí:118
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Prvocislo.pas

Zjistí, zda je zadané číslo prvočíslemPořadí:119
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo2.pas

Test, či dané číslo je prvočíslo.Pořadí:120
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo3.pas

Program vypíše prvých N overených prvočísel.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [aktuální]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-167]