Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [aktuální]  [141-150]  [151-160]  [161-169]

Pořadí:131
Autor: Sargo
Program: Rozstv.pas

Rozklad hodnoty na 4 štvorce čísel. Program slúži na nájdenie všetkých štvorprvkových množín ktorých súčet štvorcov jednodlivých prvkov sa rovná danej hodnote.Pořadí:132
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Rychlost.pas

Po zadaní dráhy a času vypočte průmernou rychlost, předpokladá se s,t > 0Pořadí:133
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Scitanie3.pas

Program na sčítanie n náhodných čísel s rozhodnutím o párnosti (nepárnosti) súčtu.Pořadí:134
Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Sectix.pas

Sčíta x čísel.Pořadí:135
Program: Sedem.pas

Zobrazuje medzivýpočty čísel. Zobrazí 5*cislo, 7*cislo, 1/(2*cislo*cislo+1)Pořadí:136
Autor: Neznámy
Program: Semestra.pas
Soubor exe: Semestra.exe

Simulátor nákupu v predajni. K dispozícii je virtuálna peňaženka.Pořadí:137
Program: Sifra.pas
Soubor exe: Sifra.exe

Program odkóduje/zakóduje text zašifrovaný posunutím (každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.Pořadí:138
Program: Sinus.pas
Soubor exe: Sinus.exe

Výpočet interpolačního mnohočlenu pro sinus.Pořadí:139
skrutka.pngProgram: Skrutka.pas
Soubor exe: Skrutka.exe
Soubor ubuntu: Skrutka
Potřebné: Tabulky.pas

Tak to už ani nieje pravda že tento program prežil rok 2000. Vznikol ešte na strednej škole. V 1990 som ho naprogramoval so svojím najlepším kamarátom dnes už Ing. Richardom Helmeczym. Program vypočíta rozmery predpätej skrutky. Dnes už to dokáže každý CADovský systém zameraný na strojné projektovanie, ale toto Vám vypíše každý krok výpočtu a to je teda pomoc. Sám viem že zadanie mi trvalo 3 dni len kvôli tomu, že na konci výpočtu som zistil chybu a musel som začať znova. Najzaujímavejšie je romantické chápanie odčítavanie hodnôt z grafov.Pořadí:140
Autor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Solver.pas
Soubor exe: Solver.exe

Vyčíslování aritmetických výrazů, řešení rovnic s jednou neznámou, využití elementárních matematických funkcí, paměť mezivýsledků. Je možné nastavit počet desetinných míst a prohledávaný rozsah proměnné při řešení rovnice. Pro řešení rovnic jsou implementovány různé numerické metody, které se liší svojí časovou složitostí. Pro snadnější používání je v menu obsažena nápověda. Program není zcela dokončen a vlastní implementace některých elementárních funkcí není dostatečně přesná. Především při použití vnořených goniometrických funkcí je třeba brát výsledky hodně s rezervou. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [aktuální]  [141-150]  [151-160]  [161-169]