Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [actual]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]

Order:111
Program: Postup.pas

Calculates the number, the average and the addition of positive values.Order:112
Program: Postupka.pas

Finds out how many negative and positive numbers are there in the sequence numbers.Order:113
Author: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas

Determine minimal, maximal number of sequence.Order:114
Author: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
File exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Order:115
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas

Program určí ciferný súčet daného čísla.Order:116
Program: Priem2.pas
flow: Priem2.jpg

Make the program whos finished when entered N. Print some of number division of mean of number xx/xpr. Print this number as table.Order:117
Program: Priemer.pas

Calculates the average of positive values.Order:118
Program: Priemery.pas

Calculate harmonics, geometrics, arithmetics and quadratics average.Order:119
Author: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Prvoc.pas

Program rozloží číslo na súčin prvočísel.Order:120
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Prvocislo.pas

Zjistí, zda je zadané číslo prvočíslem


Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [actual]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]