Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [actual]  [141-150]  [151-160]  [161-169]

Order:131
Author: Sargo
Program: Rozstv.pas

Divider 4 number to square. Program find all alternative to divide number to 4 number square.Order:132
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Rychlost.pas

Po zadaní dráhy a času vypočte průmernou rychlost, předpokladá se s,t > 0Order:133
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Scitanie3.pas

Program adding n randomize numbers. Plus select odd, even numbers.Order:134
Author: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Sectix.pas

Sčíta x čísel.Order:135
Program: Sedem.pas

Displays the results of the on-going calculations of the numbers.Order:136
Author: Neznámy
Program: Semestra.pas
File exe: Semestra.exe

Simulátor nákupu v predajni. K dispozícii je virtuálna peňaženka.Order:137
Program: Sifra.pas
File exe: Sifra.exe

Program odkóduje/zakóduje text zašifrovaný posunutím (každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.Order:138
Program: Sinus.pas
File exe: Sinus.exe

Compute interpolačního mnohočlenu pre sínus.Order:139
skrutka.pngProgram: Skrutka.pas
File exe: Skrutka.exe
File ubuntu: Skrutka
need: Tabulky.pas

It seems unbelievable that this program could survive the year 2000. It originated in 1990 when I studied at the secondary school. My best friend, Richard Helmeczy who is exploring Germany nowadays, and I programmed it to make the calculation of measurements of the bias screw easier. Although any CAD system concentrating on machine projecting can do it, the advantage of this program is in its ability to display every single step of the calculation, which is a great help. I found it so when I spent 3 days over the assignment just because I made a mistake at the end of the calculation and the only way how to retrieve it was by going through the task from its very beginning. When I visited my school a few years later in 1998, I found out that Ing. Zmija (to whom I'm sending all my regards) still uses it to check the students assignments. The program was told to contain only one single mistake. For me, the most interesting thing about the program is its romantic understanding of subtracting the values from the graphs.Order:140
Author: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Solver.pas
File exe: Solver.exe

Vyčíslování aritmetických výrazů, řešení rovnic s jednou neznámou, využití elementárních matematických funkcí, paměť mezivýsledků. Je možné nastavit počet desetinných míst a prohledávaný rozsah proměnné při řešení rovnice. Pro řešení rovnic jsou implementovány různé numerické metody, které se liší svojí časovou složitostí. Pro snadnější používání je v menu obsažena nápověda. Program není zcela dokončen a vlastní implementace některých elementárních funkcí není dostatečně přesná. Především při použití vnořených goniometrických funkcí je třeba brát výsledky hodně s rezervou. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [actual]  [141-150]  [151-160]  [161-169]