Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuální]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-167]

Pořadí:21
Autor: Juraj Pupák
Program: Cislo3.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne.Pořadí:22
Program: Cislo_uctu.pas

Program na zistenie či číslo bankového účtu je správne.Pořadí:23
Program: Cispar.pas

Zadané číslo zaokrúhly. Zvlášť vypíše celú a zvlášť desatinnú časť.Pořadí:24
Program: Cnaopak.pas

Otočí číslo naopak. Nepoužíva prevod na reťazec ale matematické operácie.Pořadí:25
Autor: Juraj Pupák
Program: Counting.pas

Výpočet n-tej mocniny čísla.Pořadí:26
Autor: Juraj Pupák
Program: Cyklus.pas

Výpočet súčtu číselného radu 1..N.Pořadí:27
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas

Zadá užívateli 25 příkladu na deleníPořadí:28
Autor: RaptoR
Program: Delenie.pas
Soubor exe: Delenie.exe

Program na delenie dvoch čísel.Pořadí:29
Autor: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
Soubor exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Pořadí:30
Autor: Neznamy
Program: Div_mod.pas
Soubor exe: Div_mod.exe

V programe užívateľ zadá 2 čísla a program nájde odpoveď.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuální]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-167]