Matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-167]

Poradze:21
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Cislo3.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne.Poradze:22
Program: Cislo_uctu.pas

Program na zistenie či číslo bankového účtu je správne.Poradze:23
Program: Cispar.pas

Zadané číslo zaokrúhly. Zvlášť vypíše celú a zvlášť desatinnú časť.Poradze:24
Program: Cnaopak.pas

Otočí číslo naopak. Nepoužíva prevod na reťazec ale matematické operácie.Poradze:25
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Counting.pas

Výpočet n-tej mocniny čísla.Poradze:26
Zrobil: Juraj Pupák
Program: Cyklus.pas

Výpočet súčtu číselného radu 1..N.Poradze:27
Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas

Zadá užívateli 25 příkladu na deleníPoradze:28
Zrobil: RaptoR
Program: Delenie.pas
Subor exe: Delenie.exe

Program na delenie dvoch čísel.Poradze:29
Zrobil: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
Subor exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Poradze:30
Zrobil: Neznamy
Program: Div_mod.pas
Subor exe: Div_mod.exe

V programe užívateľ zadá 2 čísla a program nájde odpoveď.


Stranky: [1-10]  [11-20]  [aktualna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-167]