Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]

Poradie:21
Program: Cis_stv.pas

Rozloží číslo na súčet 4 štvorcov nezáporných čísel.Poradie:22
Autor: Juraj Pupák
Program: Cislo2.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne. Druhá verzia.Poradie:23
Autor: Juraj Pupák
Program: Cislo3.pas

Usporiadanie 3 čísel - zostupne.Poradie:24
Program: Cislo_uctu.pas

Program na zistenie či číslo bankového účtu je správne.Poradie:25
Program: Cispar.pas

Zadané číslo zaokrúhly. Zvlášť vypíše celú a zvlášť desatinnú časť.Poradie:26
Program: Cnaopak.pas

Otočí číslo naopak. Nepoužíva prevod na reťazec ale matematické operácie.Poradie:27
Autor: Juraj Pupák
Program: Counting.pas

Výpočet n-tej mocniny čísla.Poradie:28
Autor: Juraj Pupák
Program: Cyklus.pas

Výpočet súčtu číselného radu 1..N.Poradie:29
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas

Zadá užívateli 25 příkladu na deleníPoradie:30
Autor: RaptoR
Program: Delenie.pas
Súbor exe: Delenie.exe

Program na delenie dvoch čísel.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-100]  [101-150]  [151-169]