Pascal programy, grafika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-57]

Poradie:21
Program: Graf.pas
Potrebné: Egavga.bgi

Graf funkcie ktorá je zapísaná do Funkci(x real).Poradie:22
Program: Grafmove.pas
Súbor exe: Grafmove.exe
Potrebné: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Poradie:23
grafy.pngProgram: Grafy.pas
Súbor exe: Grafy.exe

Program náhodne vykresľuje grafy. Veľmi jednoduché. Zaujímavé je že nepotrebuje známy EGAVGA.BGI. Nepotrebuje ho preto, lebo tento súbor je prilinkovaný v samotnom EXE.

Krátka pomôcka:
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }Poradie:24
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Graph_pero.pas

Grafické pero kreslí čiaru zvoleným smerom (4 smery).Poradie:25
greed.pngAutor: Dávid Smejkal
Program: Greed.pas
Súbor exe: Greed.exe
Potrebné: Egavga.objTrip.chr

Grafická hra pri ktorej máte za úlohu zbierať kamene. Postupne sa zvyšuje obťiažnosť.Poradie:26
Autor: Neznámy
Program: Hviezdica.pas
Súbor exe: Hviezdica.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Program zobrazí hviezdicu s definovaným počtom lúčov.Poradie:27
Autor: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
Súbor exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iPoradie:28
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
Súbor exe: Krychle.exe
Potrebné: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.Poradie:29
Autor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Makepal.pasGraphx.pasTextscr.pas
Súbor exe: Makepal.exe

MAKEPAL - návod
 • tento program slouží k vytvoření různých VGA palet. Zajímavou možností je vytvoření plynulého přechodu mezi dvěma barvami.
 • program je nutné spouštět z příkazového řádku (jako parametr je vyžadován název souboru, kam bude paleta uložena) Např.: makepal.exe paleta1
 • pokud tento soubor již existuje bude přepsán!!!
 • vzniklý soubor je typový soubor. Typu array [0..255,0..2] of byte.
OVLÁDÁNÍ -
Mezi paložkami se pohybujete stiskem klávesy se znakem počátečního písmene zvolené položky (pro položku 1BARVA to je "1" atd.)
šipka nahoru - zvětšuje hodnotu položky
šipka dolů - zmenšuje hodnotu položky
položky:
 • 1BARVA - výběr 1. barvy (klávesa "1")
 • 2BARVA - vžběr 2. barvy (klávesa "2")
 • R - hodnota červené složky dané barvy (klávesa "R")
 • G - hodnota zelené složky dané barvy (klávesa "G")
 • B - hodnota modré složky dané barvy (klávesa "B")
 • "DANÁ BARVA" je ta, která byla vybrána naposled (pokud jste naposled stiskli "1" budete měnit složky 1. barvy)
 • TEXT - možnost nastavení barvy textu (může se stát, že na text na obrazovce vyjde černá barva a text se tak stane nečitelný - touto položkou lze barvu měnit)
 • "P...Process" - vytvoří plynulý přechod mezi 1. a 2. barvou
 • program se ukončí stiskem klávesy "ESC"Poradie:30
mandel.jpgAutor: neznámy (prosím ozvi sa)
Program: Mandel.pas
Súbor exe: Mandel.exe

Program vykreslí Mandelov obrazec.


Stránky: [1-10]  [11-20]  [aktuálna]  [31-40]  [41-50]  [51-57]