$E Emulace

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $E)
Jump to navigation Jump to search

Povoluje nebo zakazuje linkování s běhovou knihovnou emulace 80x87.

 Syntaxe:    {$E+} nebo {$E-}
 Implicitně: {$E+}
 Typ:        Globální
 Povel menu: [X] Emulation

Direktiva $E povoluje nebo zakazuje linkování s běhovou knihovnou, která emuluje numerický koprocesor 80x87, když tento v systému není.

Režim {$N+,E+}

Když kompilujete program v režimu {$N+,E+}, Borland Pascal linkuje s plným emulátorem 80x87.

Výsledný .EXE soubor lze použít na kterémkoli počítači, bez ohledu na to, zda má 80x87. Je-li koprocesor nalezen, Borland Pascal ho použije; jinak ho emuluje běhová knihovna.

Režim {$N+,E-}

V režimu {$N+,E-} vytvoří překladač program, který lze použít pouze s nainstalovaným 80x87.

Přepínač emulace 80x87 nemá žádný účinek, je-li použit v jednotce; vztahuje se pouze na kompilování programů.

Režim {$N-,E+}

Je-li program zkompilován v režimu {$N-} a byly-li všechny jednotky, které tento program používá, zkompilovány s {$N-}, běhová knihovna se nevyžaduje a přepínač emulace 80x87 je ignorován.