$I: Kontrola vstupních a výstupních (I/O) operací

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zakazuje nebo povoluje automatické generování kódu, kontrolujícího výsledek volání jakékoliv I/O procedury.

 Syntaxe:    {$I+} nebo {$I-}
 Implicitně:  {$I+}
 Typ:      Lokální
 Povel menu:  Options|Compiler|I/O Checking
Popis

Jestliže I/O procedura vrací nenulový výsledek a přepínač $I je zapnut, program je ukončen a zobrazí se chybové hlášení.

Při vypnutém přepínači musíte ke kontrole výsledků I/O operací používat standardní funkci IOResult.

Viz také
$I JménoSouboru