$P: Otevřené řetězcové parametry

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $P+)
Jump to navigation Jump to search

Určuje význam proměnných parametrů, deklarovaných pomocí klíčového slova string.

 Syntaxe:    {$P+} nebo {$P-}
 Implicitně:  {$P-}
 Typ:      Globální
 Povel Menu:  Options|Compiler|Open parameters
Režim $P-

V režimu {$P-} jsou proměnné parametry, deklarované pomocí klíčového slova string, normálními proměnnými parametry. To umožňuje kompatibilitu se staršími verzemi Turbo Pascalu.

Režim $P+

V režimu $P+ jsou proměnné parametry, deklarované pomocí klíčového slova string, otevřenými řetězcovými parametry. Bez ohledu na nastavení direktivy $P lze vždy k deklarování otevřených řetězcových parametrů použít identifikátor OpenString.


Skutečný parametr k otevřenému řetězcovému parametru může být proměnná typu string. V proceduře nebo funkci bude atribut velikosti (maximální délka) formálního parametru stejný jako u skutečného parametru.