$R: Kontrola rozsahu

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zapíná a vypíná generování kódu pro kontrolu rozsahu.

 Syntaxe:    {$R+} nebo {$R-}
 Implicitně:  {$R-}
 Typ:      Lokální
 Povel menu:  Options|Compiler|Range-checking
Režim $R+

V režimu $R+ jsou kontrolovány

 • indexy všech polí a řetězců, nacházejí-li se v definovaných mezích
 • všechna přiřazení do skalárních proměnných a proměnných typu interval


V případě hodnoty mimo povolený rozsah se program předčasně ukončí s výpisem chyby. Povolení kontroly rozsahu zpomaluje program a činí program rozsáhlejším. Tento přepínač používejte pro ladění, po úplném odladění programu ho vypněte.