$T: Kontrola typu ukazatelů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $T-)
Jump to navigation Jump to search

Řídí typy ukazatelových hodnot, generovaných operátorem @.

 Syntaxe:    {$T+} nebo {$T-}
 Implicitně:  {$T-}
 Typ:      Lokální
 Povel menu:  Options|Compiler|Typed @ Operator
Režim $T-

V režimu $T- je výsledným typem operátoru @ vždy netypový pointr, který je kompatibilní se všemi ostatními ukazatelovými typy.

Režim $T+

Když se v režimu $T+ použije @ na odkaz na proměnnou, typem výsledku je ^T, kde T je kompatibilní pouze s ostatními ukazateli na typ dané proměnné.