$V: Kontrola řetězcových parametrů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from $V+)
Jump to navigation Jump to search

Řídí kontrolu řetězcových typů, předávaných jako parametry volané odkazem.

 Syntaxe:    {$V+} nebo {$V-}
 Implicitně:  {$V+}
 Typ:      Lokální
 Povel menu:  Options|Compiler|String Var-Checking
Režim $V+

V režimu $V+ se provádí důsledná kontrola typu řetězců; je požadována naprostá totožnost typů formálních a skutečných parametrů.

Režim $V-

V případě $V- lze zadávat jako skutečný parametr libovolnou proměnnou typu řetězec. Není nutné, aby jeho deklarovaná maximální délka byla totožná s formálním parametrem.

Viz také
$P